Ludovic Wallaart

Altijd in ontwikkeling


Wiskunde

Wiskunde is voor mij een taal die een deel van de werkelijkheid beschrijft. Wiskunde gaat over structuren en over redeneren.

Het herkennen, beschrijven, voorspellen en beïnvloeden van patronen geeft ons zeggenschap over de wereld om ons heen, geeft ons de mogelijkheden om onszelf te ontplooien. Wie begrijpt hoe Lego-blokjes werken kan mooie bouwwerken maken. Wie de wiskunde beheerst heeft de mogelijkheden om de wereld naar zijn hand te zetten.

Neurologisch onderzoek heeft laten zien dat wiskunde veel van onze hersens vraagt. In tegenstelling tot de meeste andere activiteiten spreekt wiskunde alle gebieden tegelijk aan. Een leerling die te veel aan zijn hoofd heeft zal op dat moment waarschijnlijk geen wiskundig inzicht opbouwen. Het bieden van de structuur, het meenemen in de denkprocessen is dan van belang naast een goed gesprek over het algemene welbevinden van de leerling.

Het ontwikkelen van wiskundig denken is wat mij betreft een ontwikkeling van je persoonlijkheid. Dat is iets anders dan het opslaan, ordenen en reproduceren van informatie. Ik blijf altijd op zoek naar methodes om dit individuele proces te stimuleren en in goede banen te leiden: adaptief en gericht op verschillende leerstijlen.